Utolsó frissítés: 2022. január 6.

Kik vagyunk mi?

A Trekhunt (másképpen „mi”, illetve annak ragozott alakjai) egy nemzetközi vállalat, mely weboldalain, alkalmazásain és egyéb platformjain (ún. „Trekhunt-platformok”) keresztül online utazási tartalmakat és keresőszolgáltatásokat (ideértve többek között a túrák és egyéb szabadidős tevékenységek tartalmainak és árainak összehasonlítását is) és egyéb a kereséssel és kiválasztással összefüggő szolgáltatásokat, tartalmakat (ún. „Trekhuntszolgáltatások”) nyújt felhasználóinak világszerte.

A Trekhunt nem utazási iroda, és nem tartozik felelősséggel a Trekhunt-szolgáltatásokon vagy Trekhunt-platformokon keresztül Ön által keresett, talált és/vagy lefoglalt és/vagy előjegyzett utazási opciókra vagy termékekre („harmadik felek utazási termékei”) vonatkozó árak megadásáért, beállításáért, illetve ellenőrzéséért. A harmadik felek minden ilyen utazási termékét független utazási irodák, utazásszervezők vagy más harmadik felek szolgáltatják, ezért ezen harmadik felek használati feltételei vonatkoznak rájuk.

Jelentkezz be, hogy reklámok nélkül olvashasd a cikket és hozzáférj egyéb jövőbeli funkciókhoz is.

A Trekhunt-szolgáltatásokat és a Trekhunt-platformokat a Magyarországon alapított, a 06-09-027189 cégjegyzékszámon bejegyzett Kletter Kft nevű korlátolt felelősségű társaság, valamint más, a Trekhunt közvetett vagy közvetlen  irányítása alatt álló entitások szolgáltatják („cégcsoport” vagy „csoport”) Céges adatainkat (pl. levelezési cím és bejegyzett székhely) itt tekintheti meg.

Használati feltételek

E Szolgáltatási Feltételek  („Feltételek”) szabják meg azt, hogy hogyan érheti el és hogyan használhatja a Trekhunt-szolgáltatásokat és/vagy Trekhunt-platformokat, és az adatvédelmi szabályzatunkkal együtt jogi megállapodást képeznek Ön és a Trekhunt között. A Trekhunt-szolgáltatások és/vagy Trekhunt-platformok letöltésével, tartalom rájuk történő feltöltésével, a Trekhunt-szolgáltatások elérésével, illetve más módon való használatával Ön megerősíti, hogy elolvasta, megértette és beleegyezik ezekbe a Feltételekbe és az adatvédelmi szabályzat feltételeibe.

Néhány Trekhunt-szolgáltatás és/vagy -platform (pl. „Trekhunt Connect” B2B-termékeink) használatára eltérő használati feltételek vonatkoznak. Ilyen esetben erre egyértelműen fel fogjuk hívni a figyelmét, és kérni fogjuk azon használati feltételek elfogadásának megerősítését, amelyek a jelen Feltételek helyébe lépnek, vagy kiegészítik azokat.

A Feltételeket saját belátásunk szerint bármikor módosíthatjuk. A Feltételek módosítása esetén a módosított használati feltételeket meg kell jelenítenünk a Trekhunt-szolgáltatásokon és/vagy Trekhunt-platformokon, illetve azokon keresztül. Ilyenkor a Trekhunt-szolgáltatások és/vagy Trekhunt-platformok használatának a módosításokra való figyelemfelhívás utáni folytatását a módosítások elfogadásának tekintjük.

Ha nem fogadja el ezeket a Feltételeket, ne használja a Trekhunt-szolgáltatásokat, illetve Trekhunt-platformokat!

A Trekhunt-szolgáltatások használata

A Trekhunt-szolgáltatások és Trekhunt-platformok kizárólag a vonatkozó törvényeknek megfelelően és csak törvényes célokra használhatók. Amennyiben a jelen feltételeket magára nézve kötelezőnek fogadja el, nem átruházható, nem kizárólagos engedélyt adunk Önnek a Trekhunt-szolgáltatások és/vagy Trekhunt-platformok kizárólag saját, nem kereskedelmi célból való letöltésére, elérésére és használatára. Különösen akkor adunk ilyen engedélyt Önnek, ha beleegyezik abba, hogy nem fogja:

 1. a Trekhunt-szolgáltatásokat és/vagy Trekhunt-platformokat nem rendeltetésszerű, jogellenes  módon, illetve arra használni, hogy olyan anyagokat tegyen közzé, osszon meg vagy továbbítson, melyek például (i) becsületsértők, sértők, trágárok vagy más okból kifogásolhatóak; (ii) titoktartási kötelezettséget vagy személyes adatokat sértenek, illetve harmadik fél bármely jogait – pl. szerzői jogot, védjegyet vagy más szellemi tulajdonjogot – sértenének; (iii) közzététele, megosztása vagy továbbítása saját maga vagy bármely harmadik fél reklámozását, illetve népszerűbbé tételét szolgálják; illetve (iv) az Ön személyazonosságára vonatkozóan félrevezetők vagy tévesen értelmezhetők, vagy esetlegesen azt az üzenetet hordozzák, hogy Ön szponzori, leányvállalati vagy egyéb kapcsolatban áll a Trekhunttal; (v) közzétételéhez egyébként nem rendelkezika  szükséges jogokkal vagy engedélyekkel.
 2. a Trekhunt-szolgáltatásokat és/vagy a Trekhunt-platformokat kereskedelmi célra, illetve olyan módon használni, ami kárt okozhat a Trekhuntnak vagy rossz hírét keltheti;
 3. szétbontani, visszafejteni, illetve szerkezetileg kielemezni a Trekhunt-szolgáltatások és/vagy Trekhunt-platformok részét képező vagy azokon keresztül elérhető szoftvereket, alkalmazásokat, frissítéseket vagy hardvereket, kivéve ha törvényileg engedélyezett;
 4. lemásolni, terjeszteni, nyilvánosság felé kommunikálni, eladni, bérbe venni, bérbe adni vagy más módon használni a Trekhunt-szolgáltatásokat és/vagy Trekhunt-platformokat, illetve megpróbálni hatástalanítani vagy megkerülni a Trekhunt-szolgáltatások és/vagy Trekhunt-platformok elérésének vagy használatának megakadályozására vagy korlátozására kialakított védelmet;
 5. úgy használni vagy úgy zavarni a Trekhunt-szolgáltatásokat és/vagy Trekhunt-platformokat, hogy az esetleg a rendszereink vagy védelmünk sérüléséhez, működésképtelenségéhez, túlterheléséhez, hátrányos befolyásolásához vagy sérüléséhez vezessen, illetve más felhasználókat zavarjon;
 6. a Trekhunt-szolgáltatásokba és/vagy Trekhunt-platformokba bevinni, vagy rajtuk keresztül továbbítani semmilyen rosszindulatú számítógépes programkódot, vírust, szolgáltatásmegtagadási vagy spamtámadást, férget, trójai falót, hozzáférési kulcsot, licencvezérlő segédprogramot, illetve szoftverzárat;
 7. eltávolítani, módosítani vagy eltávolítani a Trekhunt-szolgáltatásokon és/vagy Trekhunt-platformokon feltüntetett szerzői adatokat, védjegyeket, cégneveket, logókat vagy egyéb eredetmegjelölőket, illetve senki felé nem fogja és nem kísérli meg a Trekhunt-szolgáltatásokat és/vagy Trekhunt-platformokat a Trekhunttól eltérő fél termékeként bemutatni;
 8. automatizált számítógépes program vagy alkalmazás segítségével átböngészni, lemásolni, indexelni, rendezni vagy más módon kihasználni a Trekhunt-szolgáltatásokat és/vagy Trekhunt-platformokat, illetve azok bármely részét.

Amikor a Trekhunt-szolgáltatások és/vagy Trekhunt-platformok jelszó használatát igénylő bármely funkciójára feliratkozik, vagy jelszó használatát igénylő Trekhunt-szolgáltatást és/vagy Trekhunt-platformot használ, Ön megerősíti, hogy Ön felel a vonatkozó jelszavak és belépési adatok titkosságáért és védelméért. Ha a tudomására jutott, vagy valamilyen okból azt gyanítja, hogy belépési adatainak biztonságossága sérült, kérjük, amint tudja, jelezze számunkra itt.

A Trekhunt-szolgáltatások és/vagy Trekhunt-platformok nem 14 évnél fiatalabb természetes személyek számára lettek tervezve, ezért 14 évnél fiatalabb természetes személyek nem küldhetnek információkat a Trekhunt-szolgáltatások és/vagy Trekhunt-platformok számára, azok felületein, illetve azokon keresztül. A 14 évnél fiatalabb természetes személyekről nem szándékos módon gyűjtünk információkat. Ha tudomásunkra jut, hogy 14 évnél fiatalabb természetes személyről gyűjtöttünk vagy kaptunk információkat, a vonatkozó információkat az adatvédelmi szabályzatunkban foglaltak szerint törölni fogjuk.

Amennyiben a Trekhunt-szolgáltatások és/vagy Trekhunt-platformok bármely eleme harmadik fél olyan weboldalán található (pl. Facebookon vagy más közösségi oldalon), amelyre külön használati feltételek vonatkoznak, Ön beleegyezik abba, hogy maradéktalanul betartja a vonatkozó használati feltételeket.

Az információk velünk való megosztása

Mi komolyan vesszük az Ön személyes adatainak védelmét, és tevékenységünket folyamatosan a vonatkozó adatvédelmi törvényekben foglaltak szerint végezzük. Ön tudomásul veszi, hogy az Ön által a Trekhunt-szolgáltatások és/vagy Trekhunt-platformok számára vagy azokon keresztül az adatvédelmi szabályzatunk feltételeinek megfelelően megadott, személyes  adatokat az adatvédelmi szabályzatunkban foglaltak szerint felhasználhatjuk. Ön beleegyezik abba, hogy gondoskodik az Ön által nekünk megadott személyazonosításra alkalmas adatok pontosságáról és aktualizálásáról , továbbá hogy gondoskodik arról, hogy minden olyan hozzájárulás, engedély és jóváhagyás az Ön rendelkezésére álljon, ami szükséges számunkra ahhoz, hogy az adatokat az e Feltételekben és az adatvédelmi szabályzatunkban foglaltak szerint használhassuk.

Amennyiben a Trekhunt-szolgáltatások és/vagy Trekhunt-platformok lehetővé teszik, hogy Ön a Trekhunt vagy más Trekhunt-felhasználók („Felhasználói tartalom”) számára közzétegyen, feltöltsön, továbbítson vagy más módon elérhetővé tegyen információkat, képeket, videókat, illetve más adatokat, Ön tudomásul veszi, hogy:

 1. Ön kizárólagosan felel az Ön által feltöltött Felhasználói tartalomért, és beleegyezik abba, hogy nem fog olyan tartalmat megosztani, amelynek megosztásához nincs engedélye vagy joga, valamint amelyre vonatkozóan az alábbi (2) bekezdésben hivatkozott engedélyt nem tudja megadni;
 2. Bár a Felhasználói tartalomra vonatkozó szellemi tulajdonjogok Önt vagy az Önnek engedélyt adót illetik, és Ön bármikor bárkivel megoszthatja ezeket a Felhasználói tartalmakat, Ön a Trekhunt csoport és annak üzleti partnerei számára nem kizárólagos, folyamatos, jogdíjmentes, az egész világra érvényes, átruházható és további licencbe adható jogot ad az összes ilyen Felhasználói tartalom használatára (az adatvédelmi szabályzatunkkal összhangban), elektronikus és más módon való sokszorosítására, nyilvános megjelenítésére, terjesztésére, módosítására, átdolgozására, közzétételére, lefordítására és az abból levezetett származékos mű készítésére, szolgálja az akár a Trekhunt-szolgáltatások és/vagy Trekhunt-platformok reklámozási és marketingcéljait;
 3. nem kötelességünk tárolni, megőrizni, közzétenni vagy elérhetővé tenni az Ön által feltöltött Felhasználói tartalmat, és az ilyen Felhasználói tartalmak szükség esetén való biztonsági mentése az Ön felelőssége.

Amennyiben számunkra javaslatot, megjegyzést, fejlesztési ötletet, egyéb ötletet vagy más visszajelzést („Visszajelzés”) küld, akkor az abban foglaltakra vonatkozóan Ön ezennel visszavonhatatlanul ránk ruházza a visszajelzésben foglalt valamennyi szellemi tulajdonjogot, és tudomásul veszi, hogy az ilyen Visszajelzést bármilyen célból, saját belátásunk szerint felhasználhatjuk és megoszthatjuk. Visszajelzést ide kattintva adhat.

A Trekhunt tulajdona

Hacsak az e Feltételek más pontjában foglaltak eltérően nem rendelkeznek, minden, a Trekhunt-szolgáltatásokban és -platformokban foglalt szellemi tulajdonjog (együttesen a „Szellemi tulajdonjogok”) – ideértve többek között a szerzői jogot (pl. számítógépes szoftverre vonatkozó szerzői jog), szabadalmakat, védjegyeket vagy üzletneveket, formatervezési mintaoltalmi jogokat, adatbázis-jogokat, know-how-t, kereskedelmi titkokat és bizalmi jogokat – a Trekhunt tulajdonában áll vagy a Trekhunt a felhasználásukra vonatkozó engedéllyel fel lett ruházva. Ön tudomásul veszi, hogy a Trekhunt-szolgáltatások és/vagy Trekhunt-platformok használatával Ön nem szerez jogot, jogcímet vagy érdekeltséget az Önnek az e Feltételekben foglaltak szerint nyújtott Trekhunt-szolgáltatásokban és/vagy Trekhunt-platformokban, vagy Szellemi tulajdonjogokban, illetve azokhoz. Ezenkívül azt is tudomásul veszi, hogy Önnek nincs joga a Trekhunt-szolgáltatások és/vagy Trekhunt-platformok semmilyen részéhez forráskód formában hozzáférni.

Más személyek tulajdona

A Trekhunt-szolgáltatásokat és/vagy Trekhunt-platformokat Ön teljes mértékben a saját felelősségére használja.

Bár a Trekhunt-szolgáltatásokon és -platformokon vagy azokon keresztül megjelenített tartalmak frissességének és pontosságának érdekében a bennünket utazási adatokkal ellátó minden partnerünktől szigorú „árpontosságot” követelünk meg, e tartalmak pontosságát nem garantálhatjuk. A Trekhunt-szolgáltatásokat és -platformokat „ahogy van” alapon nyújtjuk, és határozottan elhárítunk bármifajta kifejezett vagy hallgatólagos jótállást, kondíciót és garanciát, ideértve többek között a jogcímre, nem megszegésre és pontosságra vonatkozó hallgatólagos garanciákat, valamint a kereskedelmi szokásból, a kereskedés vagy teljesítés folyamatából eredő hallgatólagos garanciákat. A törvény által engedélyezett mértékben nem tüntetjük föl, és nem garantáljuk, hogy a Trekhunt-szolgáltatások és Trekhunt-platformok (a) pontosak, teljesek, illetve naprakészek; (b) mindig elérhetők lesznek; (c) meg fognak felelni az Ön elvárásainak; illetve (d) biztonságosak vagy hibáktól, hiányosságoktól, meghibásodásoktól, vírusoktól vagy kártevőktől mentesek.

Foglalások Trekhunton talált információk alapján történő intézése

A Trekhunt nem utazási iroda, és nem tartozik felelősséggel a Trekhunt- szolgáltatásokon és/vagy Trekhunt-platformokon keresztül megjelenített utazási opciók biztosításáért vagy az általunk megjelenített árak beállításáért vagy ellenőrzéséért. A harmadik felek által kínált, a Trekhunt-szolgáltatásokon és/vagy Trekhunt-platformokon található információk alapján Ön által talált és/vagy lefoglalt utazási terméket független utazási irodák, utazásszervezők, illetve más harmadik felek („Utazási szolgáltatók”) szolgáltatják.

A Trekhunt megkönnyíti Önnek, hogy megtalálja azt a túrát/utazást/szabadidős tevékenységet, amit keres, és hogy foglaljon az Utazási szolgáltatóknál, de nem felelős és nem tartozik Önnek felelősséggel az ilyen foglalásokért. A vonatkozó Utazási szolgáltató kilétéről és – szükség esetén - az Ön náluk történő foglalására vonatkozó használati feltételekről („Utazási szolgáltatói feltételek”) a foglalás közben tájékoztatjuk Önt, és Önnek biztosítania kell, hogy még a foglalás véglegesítése előtt olvassa el és értse meg a bennük foglaltakat.

Az Utazási szolgáltatói feltételek lefektetik, hogy milyen jogai vannak Önnek az Utazási szolgáltatóval szemben, és elmagyarázzák, hogy milyen felelősséggel tartoznak Önnek abban az esetben, ha a dolgok rosszul alakulnának.

Önnek teljes mértékben el kell fogadnia az összes vonatkozó Utazási szolgáltatói feltételt. Ön tudomásul veszi, hogy az Utazási szolgáltató feltételeinek megszegése jegyek, foglalások, hűség pontok törlését, egyéb előnyök visszavonását, és további költségeket vonhat maga után.

Ha Ön a Trekhunt-platformok használatával 24 órás időtartamon belül két vagy több vonatkozó utazási terméket foglal (például egy túrát, majd ezután külön, de az első foglalástól számítva 24 órán belül szállodát foglal), akkor az Ön foglalása az Ön tartózkodási helyétől és a vonatkozó hatályos fogyasztóvédelmi törvényektől függően „utazási szolgáltatásegyüttes”-nek tekinthető.  Utazási szolgáltatásegyüttes létrehozása esetén Önt nem fogja megilletni a fogyasztóvédelem ugyanazon szintje, mint ami akkor járna, ha egyazon ügynökön keresztül foglalna repülőjegyet és szállodát (amikor is Önt megilletnék az üdülési csomagokra vonatkozó előnyök). Ez azt jelenti, hogy Önnek az egyes szolgáltatóktól külön kell elvárnia a szolgáltatás teljesítését, és nincs jogorvoslati lehetőség a csomag szervezőjével vagy viszonteladójával szemben. Az utazási szolgáltatásegyüttesben részt vevő valamelyik szolgáltató fizetésképtelensége esetén az EU szervezett utazási formákra vonatkozó rendeleteiben részletezett védelem Önt nem illeti meg.

A felelősség korlátozása és kizárása

Ezek a Feltételek a Trekhuntnak a Trekhunt-szolgáltatásokra és -platformokra vonatkozó összes kötelezettségét és felelősségét tartalmazzák.

A Trekhunt semmilyen felelősséggel sem tartozik az Ön által harmadik felekkel (ideértve többek között bármely Utazási szolgáltatót) a Trekhunt-szolgáltatások és/vagy Trekhunt-platformok használatának eredményeként kötött megállapodásokért, azok teljesítéséért. Amennyiben problémát tapasztalna a Trekhunton keresztül történő foglalás során, illetve a foglalás megkísérlése során, Ön tudomásul veszi, hogy azt az illetékes Utazási szolgáltatónál kell megoldania, és hogy ilyen esetekben Önnek csak az illetékes Utazási szolgáltatóval szemben van jogérvényesítési lehetősége, a Trekhunttal szemben nincs. Ahol a Trekhunt-szolgáltatások és/vagy Trekhunt-platformok más oldalakra és harmadik felek által szolgáltatott forrásokra mutató hivatkozásokat tartalmaznak, ezek a hivatkozások csak tájékoztatásképpen vannak feltüntetve. Az ezen oldalakon feltüntetett tartalmak vagy források befolyásolására nincs módunk, és nem vállalunk értük felelősséget, illetve nem vállalunk felelősséget a használatuk során keletkező esetleges veszteségekért vagy károkért.

Előfordulhat, hogy a Trekhunt-szolgáltatásokon és/vagy Trekhunt-platformokon harmadik felek által feladott hirdetés jelenik meg. Minden egyes hirdető kizárólagos felelősséggel tartozik az általa feladott hirdetésekért, és a Trekhunt nem tartozik felelősséggel a hirdetések tartalmáért, ideértve többek között a bennük foglalt hibákat, kihagyásokat vagy pontatlanságokat.

Amennyire csak a törvény engedi, – a tisztviselőinkkel, igazgatóinkkal, alkalmazottainkkal, képviselőinkkel, leányvállalatainkkal, szolgáltatóinkkal és harmadik feleinkkel együtt – nem vállalunk felelősséget (a) a Trekhunt-szolgáltatásokon és/vagy Trekhunt-platformokon vagy rajtuk keresztül megjelenített tartalmak esetleges pontatlanságaiért vagy kihagyásaiért; illetve (b) semmilyen természeti csapásért, balesetért, késedelemért vagy bármilyen különleges, elrettentő, büntető, közvetett, véletlenszerű vagy következményes kárért (ideértve többek között az elmaradt hasznot vagy elvesztett megtakarítást) – legyen az akár szerződésen alapuló, akár szerződésen kívüli károkozás (ideértve a gondatlanságot), objektív felelősség vagy más, a Trekhunt-szolgáltatások és/vagy Trekhunt-platformok vagy azokban szolgáltatott tartalmak Ön általi eléréséből, használatából, illetve elérésére vagy használatára való képtelenségéből eredő vagy azzal kapcsolatosan felmerülő.

Az e Feltételek és a törvényben megengedett mérték alapján a Feltételekből vagy a Trekhunt-szolgáltatások és/vagy Trekhunt-platformok Ön általi eléréséből, használatából, illetve elérésére vagy használatára való képtelenségéből eredő vagy azzal kapcsolatosan felmerülő, az Ön irányába fennálló maximális összfelelősségünk maximum 20 EUR (húsz euró) lehet.

E Feltételekben írtak sem  korlátozhatják  az általunk elkövetett csalás vagy tisztességtelen, szándékosan megtévesztő magatartásunkból eredően fennálló felelősségünket, vagy bármely olyan egyéb felelősséget, mely törvény szerint nem zárható ki.

Az Ön irányunkban fennálló felelőssége

Az e Feltételekben foglaltak szerint Ön az irányunkban felelősséggel tartozik minden olyan tevékenységért, követelésért, eljárásért, költségért, kárért, veszteségért és kiadásért (ideértve többek között az ügyvédi díjakat), melyek a Trekhunt-szolgáltatások és/vagy Trekhunt-platformok Ön által történő használatának, illetve e Feltételek megszegésének következtében, vagy ezekkel valamilyen módon összefüggésben merülnek fel részünkről vagy csoportunk részéről, illetve az egyes tisztviselőink, igazgatóink, alkalmazottjaink és ügynökeink részéről.

Felmondás

A Trekhunt e Feltételek alapján, saját belátása szerint bármilyen Önnel kötött megállapodást bármikor, az Ön értesítése mellett azonnal felmondhat, és/vagy ha Ön bejelentkezési fiókkal rendelkezik, az Önnel kötött megállapodás felmondása során az Ön fiókjába való belépést letilthatja, továbbá eltávolíthatja az Ön által a Trekhunt_szolgáltatásokra és/vagy Trekhunt-platformra feltöltött Felhasználói tartalmakat.A Trekhunt értesítése és indokolás nélkül, az Ön irányába fennálló felelősség teljes kizárása mellett bármikor részben vagy teljes egészben  felfüggesztheti a Trekhunt-szolgáltatások és/vagy Trekhunt-platformok Ön általi használatát és fiókja elérhetőségét megszüntetheti.

Általános rendelkezések

Ön tudomásul veszi, hogy a Trekhunt-szolgáltatások és/vagy Trekhunt-platformok Ön általi jogosulatlan használata helyrehozhatatlan károkat és sérülést okozhat a Trekhuntnak és/vagy leányvállalatainak vagy engedélyezőinek, melyek pénzbeli kártérítéssel nem ellentételezhetők. Ennek megfelelően, ilyen jogosulatlan használat esetén nekünk és leányvállalatainknak és/vagy engedélyezőinknek (amelyik érintett) jogunk van a lehetséges egyéb jogérvényesítési lehetőségeken felül azonnal lépést tennünk annak érdekében, hogy Ön a továbbiakban ne használhassa a Trekhunt-szolgáltatásokat és/vagy Trekhunt-platformokat.

Az e Feltételek bármely kikötésének részbeni vagy teljes érvénytelensége, illetve betartathatatlansága nem befolyásolja a fennmaradó kikötések érvényességét, vagy kikényszeríthetőségét (sem részben, sem egészben). Bármely olyan kikötés része vagy egésze, melyet az illetékes bíróság érvénytelennek vagy kikényszeríthetetlennek ítél meg, a Feltételekből töröltnek tekintendő.

Ezek a Feltételek személyesen Önre vonatkoznak. Önnek nincs joga ahhoz, hogy ezeket a Feltételeket részben vagy egészben harmadik fél számára előzetes írásbeli hozzájárulásunk nélkül átadja.

Ezek a Feltételek jelentik az Ön és közöttünk kötött teljes megállapodást, és ezek hatályon kívül helyezik a Trekhunt-szolgáltatások és/vagy Trekhunt-platformok Ön általi használatára vonatkozó korábbi feltételeket, kondíciókat, megállapodásokat és egyezményeket, és a felsoroltak helyébe lépnek.

Minden, a Feltételekbe ütköző Felhasználói tartalomra vonatkozó bejelentésre azonnal reagálunk. Kérjük, ha jogellenes tevékenységről van tudomása vagy gyanúja, illetve arról, hogy az Ön munkái jogsérelmet szenvedtek, írjon nekünk az alább feltüntetett címre  a következő jelöléssel: „General Counsel”, vagy itt.

Ha e Feltételek bármelyik pontját nem sikerül betartatnunk, az nem jelenti azt, hogy lemondtunk a Feltételek vagy azok bármely pontjának betartatási jogáról.

Azok a személyek, akik nem részesei ezeknek a Feltételeknek, nem jogosultak a Feltételek bármely kikötését kényszeríteni.

Függetlenül attól, hogy melyik országból éri el vagy használja a Trekhunt-szolgáltatásokat és/vagy Trekhunt-platformokat, a törvény által megengedett mértékben ezekre a Feltételekre és a Trekhunt-szolgáltatások és/vagy Trekhunt-platformok Ön általi használatára vonatkozóan Magyarország törvényei irányadók, és Ön elfogadja, hogy az itt foglaltak alapján felmerülő jogviták rendezésének kizárólagos joghatósága Magyarország bíróságát illeti.

Kapcsolat

Ha további információt szeretne megtudni a Trekhuntról, vagy fejlesztési javaslatai vannak a Trekhunt-szolgáltatásokra és/vagy Trekhunt-platformokra vonatkozóan, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot itt. Vagy írjon nekünk a következő címre: Béke utca 5/A, Szeged, Magyaroszág 6722 a következő jelöléssel: „General Counsel”.